Glosar termeni

Lista termenilor referiti in situl www.roeid.ro

a.Identitate digitală – set de informații și caracteristici care definesc o persoană sau o entitate în spațiul digital; identitatea digitală este utilizată pentru a autentifica persoana/entitatea în spațiul digital, în procesul de interacțiune cu platforme sau servicii digitale.

b. Single Sign-On (SSO) – metodă de autentificare care permite accesarea mai multor aplicații sau servicii folosind aceleași credențiale (nume de utilizator și parolă); SSO crește siguranța prin centralizarea gestionării autentificării și autorizării.

c.Mijloace video – mijloace de identificare la distanţă ce utilizează tehnologii care presupun fie transmiterea audiovideo de succesiuni de imagini în mişcare, în timp real, în cadrul unei videoconferinţe cu prezenţa unui operator uman, fie transmiterea de succesiuni de imagini în mişcare reprezentând capturi video cu persoana fizică, fără prezenţa unui operator uman, cu verificarea ulterioară a acestora de către furnizorul de servicii de identificare (cu sau fără implicarea unui operator uman);

d. Mijloace digitale – mijloace care utilizează tehnologii digitale inovatoare care folosesc, printre altele, inteligenţa artificială şi/sau procese de învăţare automată (machine learning), cum ar fi aplicaţiile care realizează identificarea unei persoane şi/sau verificări ale actelor de identitate (prin capturi de imagini digitale, măsurători ale semnalmentelor biometrice faciale, comparare de imagini), tehnologia NFC (comunicare în câmp apropiat) încorporată în documentele electronice de identitate;

e.Identificarea persoanei la distanţă prin mijloace video – procesul de identificare şi verificare a identităţii persoanei fizice, în baza documentelor prezentate, a imaginilor capturate şi/sau a informaţiilor comunicate de persoana fizică, utilizând mijloace video;

f. Furnizor de servicii de identificare – entitate juridică de drept public sau privat care identifică persoana la distanţă prin mijloace video în scopurile precizate în Normele aprobate prin decizia președintelui ADR nr. 564/2021, respectiv prestatorii de servicii de încredere, prestatorii de servicii de plată, instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, organismele din sectorul public, terţul de verificare a identităţii;

g.Aplicație – program sau set de programe informatice utilizate pentru a sprijini utilizatorul în realizarea anumitor sarcini de lucru.

h. Interfață de programare a aplicațiilor (API) – soluții și protocoale software care permit mai multor sistem informatice să comunice și să schimbe date între ele.

i. Utilizator – persoană fizică de cetățenie română sau entitate juridică înregistrată în România, a cărei identitate a fost verificată și validată, care își crează un cont ROeID prin intermediul aplicației mobile disponibile în Google Play Store și Apple App Store.

j. Operator – Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu sediul principal în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5 şi sediul secundar în Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, în calitate de furnizor de servicii de identificare (Identity Service Provider – IDSP) care colectează, validează și verifică informațiile furnizate în procesul de creare a contului ROeID.

k.Sistem de identitate digitală – instrument digital utilizat pentru a declara, înregistra și valida identitatea unei persoane fizice de cetățenie română/entități juridice înregistrate în România în spațiul digital, în raport cu instituțiile publice din România și cu partenerii privați ai ROeID.

l. Validare a identității – proces prin care ADR, în calitate de furnizor de servicii de identificare (IDSP) colectează, verifică și validează informațiile despre o persoană fizică de cetățenie română sau entitate juridică înregistrată în România. Utilizatorii ROeID vor furniza în mod obligatoriu: o fotografie a cărții de identitate; un selfie cu cartea de identitate; un clip video; un clip audio, în vederea validării de către operator și a creării identității digitale.

m. Înregistrare – proces prin care ADR, prin intermediul aplicației mobile ROeID, verifică dacă solicitarea de creare identității digitale a fost validată și creează contul de identitate digitală al solicitantului.

n. Autentificare – proces prin care este confirmată identitatea unei persoane fizice de cetățenie română/entități juridice înregistrate în România în spațiul digital, pe baza utilizării contului ROeID, în platformele digitale ale entităților guvernamentale sau ale partenerilor din mediul privat.

o. Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică indentificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată – direct sau indirect, prin referire la un element de identificare: nume/prenume, adresă, cod numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, data și locul nașterii, e-mail, telefon, date biometrice, imaginea, adresa de IP

p. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

q. Persoana vizată – orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal pot fi sau sunt prelucrate de operator;

r. Regulament eIDAS – Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

s.Emitent al mijloacelor de identificare electronică – persoană juridică ce operează un sistem de identificare electronică, aşa cum este acesta definit conform art. 3 pct. 4 din Regulamentul eIDAS, prin intermediul căruia furnizează servicii de identificare electronică către beneficiari, inclusiv către organismele din sectorul public.

Copyright Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei